Team

Caroline Dierkx

Afbeeldingsresultaat voor caroline dierkxCaroline is gespecialiseerd in de behandeling van traumagerelateerde klachten bij kinderen, jongeren en volwassenen. Naast haar werkzaamheden binnen Praktijk073 werkt Caroline als GZ-psycholoog/EMDR-therapeut in een gespecialiseerd trauma-team binnen een instelling voor geestelijke gezondheidszorg. Caroline ziet momenteel geen cliënten in de praktijk, maar verzorgt voor Praktijk073 trainingen/lezingen op het gebied van traumabehandeling. Tevens verricht zij onderzoeken in het kader van instemmingsverklaringen gesloten jeugdhulp.

 

Mirjam Pijpers

Afbeeldingsresultaat voor mirjam pijpers

Samen met Caroline Dierkx verzorgt Mirjam binnen Praktijk073 diverse trainingen op het gebied van kennisvermeerdering aangaande traumabehandeling. Mirjam is daarnaast werkzaam in een instelling voor geestelijke gezondheidszorg. Ze werkt daar binnen het team waarin kinderen en jongeren aangemeld worden waarbij sprake is van (vroeg) kinderlijk trauma. Na haar opleiding Orthopedagogiek, volgde Mirjam de opleiding tot GZ-Psycholoog, gedragstherapeut en tevens is zij EMDR therapeut. 

 

Paul Kroon

Na het afstuderen aan de Katholieke Universiteit van Nijmegen (ontwikkelingspsychologie) heeft Paul zich verder toegelegd op de behandeling van jeugd, adolescenten en (jong)volwassenen binnen verschillende settings (geestelijke gezondheidszorg) en als zelfstandige binnen de eerstelijnshulpverlening. Paul werkt als GZ-psycholoog/EMDR-therapeut bij Psychologenpraktijk OOG in Eindhoven. Binnen Praktijk073 ziet Paul op dit moment geen clienten, maar verricht hij onderzoeken in het kader van instemmingsverklaringen gesloten jeugdhulp.. Paul is als GZ-psycholoog in het BIG-register geregistreerd (BIG-nummer: 49910501225).